kostel

Pýcha vlastního města, kostel Nanebevzetí Panny Marie, má dnes barokní tvář.
Jeho nejstarší podoba, patřící do druhé poloviny 13. století, však byla ještě románsko-gotická.
Nepatrná část původní sakrální stavby se dodnes zachovala: přiléhá k presbytáři a tvoří dnešní sakristii kostela. Gotickou minulost chrámu návštěvníkovi připomenou klenby – v kněžišti jsou síťové, v lodích sklípkové.
A v oknech objeví pozorný turista krásné plaménkové kružby.
Vnitřní vybavení chrámu je velmi cenné, a to počínaje pozdně gotickým křížem (po r. 1500) přes obrazy J. V. Spitzera a řezbářské práce F. Ublakera (kolem 1750), až po staré náhrobky – gotické náleží pánům z Rožmitálu, barokní rodině Serényiů.
Obhlídka v nejtěsnější blízkosti chrámu návštěvníka přivede k bývalé hřbitovní kapli sv. Michala (1515) a k dodatečně přistavěnému baroknímu ambitu (1764), v němž bývaly zpovědnice.
Zajímavá zvonice, 45,5 m vysoká, odloučeně nahrazující věž chrámu, byla postavena v r. 1723, je tedy původně barokní. Ale po největším požáru v Blatné r. 1834, kdy byla zvonice poškozena a všechny zvony včetně nejtěžšího (bylo jich 6) se buď roztavily, nebo propadly, dostala věž novogotickou vnější podobu.
Za vidění stojí i blízká budova děkanství (1720), řada soch ve městě a dvě na sebe vzájemně kolmé hlavní třídy, totiž náměstí a Koubkova třída s typickou zástavbou nízkých, vesměs empírových maloměstských domů.
Tento region, který lze vycházkovou rychlostí projít asi za jednu hodinu, tvoří společně se zámkem městskou památkovou zónu.

 

fotogalerie kostela