sloupy, sochy, kameny

socha sv. Floriána pod kostelem

Jedná se o patrona hasičů. Narodil se do vojenské rodiny na území dnešního Rakouska v roce 250. Zemřel jako mučedník 4. května 304 v rakouském Lorchu. Sv. Florián byl jedním ze čtrnácti svatých pomocníků. Vždy bránil křesťanství a jeho následovníky, za což byl v roce 304 zatčen a nucen vzdát se své víry. Sv. Florián se ale křesťanství nezřekl, a proto byl odsouzen k smrti utopením. Nepomohly mu ani zásluhy ve vojsku. Na krk mu přivázali mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže. Pohřeb se pak konal nedaleko Lince a nad hrobem sv. Floriána byl už v 6. století postaven augustiniánský klášter. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny a jejich části byly převezeny do Říma, Krakova, Prahy, Olomouce, Kladna a dalších měst. Měly za úkol chránit města před požáry, jelikož sv. Florián se vzhledem k tomu, že byl umučený ve vodě, stal patronem hasičů. Postupem času se stal patronem těch profesí, které souvisely s ohněm – např. kominíků, pekařů, hrnčířů, sládků nebo hutníků. Sochy sv. Floriána se stavěly také na obranu proti požárům měst.

 

socha sv. Prokopa u kostela

Sv. Prokop byl původně světským knězem, později poustevníkem. Narodil se kolem roku 970 v Chotouni. Zemřel 25. března 1053 v Sázavě. Studoval na Vyšehradě. V průběhu života začal žít jako asketa, pracoval v lesích, které mýtil, aby takto získanou půdu poté obdělával. Kolem poustevny sv. Prokopa postupně vznikla osada, kde se shromažďovali lidé, kteří chtěli žít stejně jako on. Vznikl tak Sázavský klášter. Po smrti sv. Prokopa byly jeho ostatky uloženy v Praze na Hradě v kostele Všech svatých. Za svatého ho prohlásil papež Inocenc III., a to jako prvního Čecha svatořečeného papežem.

V Blatné byla socha sv. Prokopa zhotovena v roce 1736 na přání majitele blatenského panství – hraběte Serenyiho. Vyřezána byla píseckým řezbářem Janem Chládkem. Zobrazuje sv. Prokopa jako muže s mitrou na hlavě a opatskou berlou v pravé ruce, jak vede na řetězu zkroceného čerta. V baroku se takto sv. Prokop zobrazoval často, a proto je možné, že se stal předlohou pro Mikuláše, kterážto prosincová tradice se dochovala dodnes.

 

fotogalerie sloupy, sochy, kameny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *