starostové města

doba působení jméno
1849 – 1857 Antonín Hakl
1857 – 1870 Josef Hammer
1870 – 1874 Augustin Veselý
1875 – 1888 František Masák
1889 – 1891 JUDr. Jaroslav Nízký
1889 – 1891 Kamil Fontán
1892 – 1899 Augustin Stocký
1900 – 1931 Rudolf Zdráhal
1931 – 1938 Ing. Prokop Ptáček
1938 – 1945 Josef Jarouský
1945 – 1946 Jakub Jíša
1946 – 1949 Jan Chaloupka
1949 – 1950 Josef Křišťan
1950 – 1952 Josef Šnour
1953 – 1954 Jaroslava Batíková
1954 – 1956 Oldřich Kolář
1956 – 1960 Rudolf Zimmermann
1960 – 1967 Josef Říha
1967 – 1970 Josef Bartoš
1970 – 1976 Josef Mora
1976 – 1984 Jan Šilhan
1984 – 1987 Ing. Václav Fous
1987 – 1990 Ing. Václav Křivanec
1990 – 1992 Miroslav Kastner
1992 – 1994 Blanka Malinová
1994 – 2002 Josef Hospergr
2002 – 2006 Ing. Jiří Mikeš
2006 – 2010 Josef Hospergr
2010 – dosud Mgr. Bohuslav Navrátil