Významné osobnosti

Luisa Horáková

*4.1.1886 Blatná

Po soukromých studiích zpěvu v Praze a ve Vídni debutovala jako Carmen v Plzni. Poté působila v Národním divadle v Brně a hostovala v Národním divadle v Praze. Ztvárňovala Především charakterové role. Po vzniku Československa svou uměleckou dráhu ukončila.

 

Josef Vaněček

*5.1.1910 Lnářský Málkov

+21.12.2001 Sušice

Konzervátor státní ochrany přírody, nejdříve pro Horažďovicko, později pro okres Klatovy. Byl členem Československé botanické společnosti, zabýval se floristickým výzkumem květeny Horažďovicka, kde objevil nové druhy rostlin. Byl iniciátorem vyhlášení rezervací Pučanka u Hejnic, Prácheň a Milčice. Autorem publikace Květena Horažďovicka.

 

Břetislav Vylita

*12.1.1932 Blatná

Balneotechnik Československých státních lázní v Karlových Varech. Je autorem publikací Karlovarské prameny včera a dnes, Nově poznatky o karlovarské zřídelní struktuře, Karlovy Vary na přelomu tisíciletí (2001).

 

František Tvrdý Seleziánský

*6.1.1912 Sedlice

+21.7.1965 Strakonice

Vyučil se holičem, poté studoval v malířské škole u profesora Jar. Kutmana v Praze a na AVU v Praze. Patřil mezi přední pracovníky restaurátorů Národní galerie v Praze. Obrazy starých mistrů restauroval i na Kubě. Vystavoval v Praze, Ledči nad Sázavou, Strakonicích, Českém Krumlově, Táboře, Prachaticích, Roudnici nad Labem a jinde. Jeho hlavním námětem byla krajina jižních Čech. Napsal cestopis o Africe.

 

Josef Berka

*7.1.1886 Blatná

+28.9.1964 Beroun

Kazatel jednoty bratrské, učitel ve Vídni a v Berouně, kde posléze archivářem. Přeložil první část Starého zákona.

František Frič

*4.1.1867 Sedlice

+1948

Od roku 1905 byl ředitelem velkostatku Velká Bytča. Působil jako revizor župního zastupitelstva župy Trenčanské pak Povážské, byl členem výkonného výboru Národní a Rolnické strany, předsedou Svazu českých úředníků a zřízenců velkostatků. Je autorem spisů Měření a zdaˇování vodní síly – zákonné předpisy, Příručky pro spořitelní úředníky.

František Vohryzka

*25.1.1911 Buzice

+1993

Po r. 1948 odešel do exilu. Redaktorem zemědělského vyslání radia Svobodná Evropa.

 

Jan Drnek

*24.1.1869 Chlum u Blatné

Člen Svazu velkoobchodnictva v Československé republice, Ústředního spolku českých kupců a obchodního grémia v Karlíně.

 

Felix Janovský

*25.1.1880 Blatná

Člen Městské rady Chicaga, předsedou Hypoteční banky československé, poté československým konsulem v Los Angeles, vydavatelem týdeníku California Czechoslovak. Vyznamenám čestným doktorátem University Scuth California.

 

Jiří Vačkář

*16.2.1944 Velká Turná

Poslanec Parlamentu ČR, vedoucí oddělení poradců Ministerstva hospodářství ČR, ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj a náměstek ministra.

 

Josef Kalbáč

*17.2.1940 Třebohostice

Senátor ČR, autor publikací o sborech dobrovolných hasičů.

 

Josef Slavík

*17.2.1940 Blatná

Akademický malíř, grafik. Věnuje se malbě, volné grafice a ilustraci novin a časopisů. Účast na výstavách Volného sdružení pražských výtvarníků.

 

Johana Kuffnerová

*13.2.1853 Blatná

+21.12.1911

Autorka povídek. V časopisech vycházely její překlady zábavně poučných spisků pro mládež.

 

Rudolf František Chaura

*3.2.1841

+14.10.1910

Numismatik. Jeho sbírka mincí českých zemí je uložena v Národním muzeu v Praze. Vydavatel čtvrtletníku První pražský oznamovatel starožitností a mincí. Jeho přičiněním raženy pamětní medaile a žetony.

 

Anna Suchardová

*3.2.1883 Blatná

+28.1.1944 Praha

Výtvarnice, zakladatelka pražského divadla Říše loutek, návrhářkou jeho výprav, dekorací a kostýmů. Návrhářka kostýmů pro film a autorka několika her. Vydala Album divadelních krojů se střihy pro loutky.

 

Antonín Masák

*28.1.1856 Blatná

+18.3.1916 Karlín

Zkoumal a v časopise Přátelé starožitností vydával pečetě českých a moravských rodů. Autorem publikace Pečeti šlechty české, moravské a slezské.

 

Milan Janáček

*6.4.1938 Blatná

Malíř, grafik, ilustrátor, herec, zakladatel výtvarné skupiny Kontrast, technický a výtvarný redaktor Severočeského nakladatelství v Liberci, herec činohry Divadla F.X. Šaldy v Liberci. Věnuje se též malbě, grafice, knižním ilustracím a loutkové scénografii.

 

Miloš Jestřáb

*2.4.1927 Blatná

Člen Nejvyššího soudu v Praze. Autor prací Trestní zodpovědnost hospodářských pracovníků, Soudní rehabilitace a Zásada objektivní pravdy v trestním řízení.

 

Fr. Ladislav Vorlíček

*2.4.1828 Blatná

+20.5.1865 Praha

Jako člen studentské legie se zúčastnil roku 1848 povstání v Praze, redaktor Pražských novin. Překladatel z polštiny.

 

František Hála

*24.3.1898 Blatná

Malíř. Věnoval se především krajinám a figurám s motivy jižních Čech a ze Slovenska. Člen Sdružení jihočeských výtvarníků.

 

Kamil Běhounek

*29.3.1916 Blatná

+25.11.1983 Bonn (SRN)

Vedoucí kapel Septet Kamila Běhounka a Big Band (1945-1950), se kterou vycestoval do Německa, kde již po komunistickém převratu zůstal. Pracoval pro rozhlas v Kolíně nad Rýnem, od roku 1948 vedl dechový orchestr, aranžér swingové hudby, autor hudby filmu Okénko do nebe, autor operet, muzikálů a mnoha swingových písní.

 

Josef Petrovec

*30.3.1808 Kadov

+1887

Psal příspěvky do Pražských novin, České včely a dalších tiskovin a pohádky do Rozličných pražských novostí. Překladatel.

 

Miroslav Kuba

*6.4.1921 Blatná

+12.5.1967 Praha

Kapelník a skladatel scénické hudby, vedoucí redaktor gramofonového vydavatelství Supraphon. Působil ve studiu Národního divadla v Praze a v Divadle S.K. Neumanna.

 

Ferdinand Hildprandt

*23.3.1863 Blatná

+13.1.1936 Blatná

Velkostatkář v Blatné, císařský komoří, stoupenec Československé strany státoprávní a poslanec českého Zemského sněmu. Autor publikací Politické vzpomínky a Lovecké vzpomínky.

 

Karel Masák

*26.4.1847 Blatná

+1906 Vídeň (Rakousko)

Vrchní revident drah.

 

Josef Solar

*26.4.1896 Blatná

Malíř, profesor ornamentálního kreslení a uměleckého písma na státní grafické škole v Praze, autor mnoha knižních vazeb a publikace Písmo v knižní a užité grafice.

 

Pavlína Braunová

*5.3.1965 Strakonice

Hráčka na klávesy a perkuse, členka skupiny Minnesengři.

 

Rina Hálová

*4.3.1902 Blatná

+1.10.1987 Blatná

Spolupracovnice českobudějovického rozhlasu a bratislavské televize.

 

Josef Synek

*13.3.1944 Blatná

Malíř, grafik, tvůrce kovových plastů, člen Asociace jihočeských výtvarníků a Kruhu 89, laureát výtvarných ocenění Junge kunst a Intersalon.

 

Josef Hubička

*20.2.1727 Sedlice

Malíř. Namaloval obraz Antonína Poustevníka.

 

Bohdan Průcha

*17.3.1880 Kocelovice

Malíř. Věnoval se krajinomalbě.

 

Robert L. Pite

*14.2.1846 Blatná

+1924 Chicago (USA)

Zakladatel a ředitel českého hudebního pěveckého spolku Hlahol v Chicagu, organizátor amerických Čechů, správce úřadu tajemníka Národního hlavního řádu.

 

Josef Sabath

*2.3.1870 Záboří

+Chicago (USA)

Organizátor kulturního a národního života Čechů v USA. Zúčastnil se činnosti Chief Justice of the Superior Court. Autor odborných spisů.

 

Josef Jančar

*2.3.1881 Uzeničky

Náboženský spisovatel, kaplan v Záboří u Blatné, autor románu První sníh.

 

Robert Hildprandt

*5.3.1893 Blatná

Pracovník Zemědělského výzkumného ústavu zootechnického, autor vědeckých pojednání z plemenářské biologie.

 

Adolf Sabath

*4.4.1866 Záboří

+5.11.1952 Chicago (USA)

V roce 1881 se vystěhoval do Ameriky. Zde doktor práv a člen Poslanecké sněmovny amerického Kongresu. Aktivní člen českých krajanských spolků.

 

Jan Babor

*8.3.1762 Radomyšl

Člen řádu benediktinského v Seitenstettenu, profesor a ředitel Teologické fakulty v Olomouci, autor historických a bohoslovných spisů.

 

Antonín Polan

*3.4.1860 Tchořovice

Majitel velkorestaurace U Starého Štaindla ve Vídni.

 

Karel Kozák

*3.4.1920 Sedlice

+14.1.2005 Volyně

Malíř. Atelier měl v Praze na Malé Straně. Maloval především kytice, květiny a krajiny. Členem Skupiny užité grafiky.

 

Klára Jánská

*3.4.1971 Strakonice

Keramička, ilustrátorka publikace Buzice.

 

Alois Podhajský

*18.2.1864 Blatná

Rakouský štábní důstojník, po vzniku Československa zemský velitel v Brně a generální inspektor československé branné moci.

 

Miroslav Zelenka

*16.3.1946 Drahenický Málkov

Specialista na řešení mimořádných situací jaderných elektráren v České republice, Maďarsku a na Ukrajině.

 

Václav Skuhravý

*1.4.1928 Kadov

Vědecký pracovník Entomologického ústavu Československé akademie věd v Praze, člen České entomologické společnosti a České zoologické společnosti, průkopník biocenologických studií v Československu. Autor či spoluautor mnoha vědeckých prací a publikací.

 

Josef Řehoř

*22.2.1885 Blatná

+20.5.1966 Praha

Vojenský kapelník v Jaroslavi, ve Vídni, Terstu, Zábřehu a divadelních orchestrů v Praze. Redaktorem Literárně uměleckého sborníku věnovaného převážně tvorbě začínajících autorů Hradeckého kraje. Zkomponoval kolem 350 skladeb, především tanečních, a 30 pochodů. Některé nahrány na gramofonových deskách.

 

František J. Kuták

*29.2.1872 Blatenka

+USA

Po vystěhování do USA novinářem v Clevelandu, autor knihy Orgán Bratrstva.

 

Josef Teska

*9.3.1868 Ostrov – Myštice

Člen revolučního Národního shromáždění za sociální demokracii

 

Antonín Kukla

*28.4.1922 Blatná

Lékař. Vedoucí lékárenského trustu v Austrálii.

 

Karel Semerád

*28.4.1937 Blatná

Loutkoherec Východočeského loutkového divadla v Hradci Králové, v divadle Alfa Plzeň a v Divadle pohraniční stráže v Chebu, herec a režisér Divadla pracujících v Gottwaldově, autor divadelních her a televizního scénáře Jemné umění obrany, autor próz a filmový herec.

 

František Jedlička

*1.5.1806 Blatná

+9.9.1899 Rychnov nad Kněžnou

Hudebník, sbormistr pěveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou, autor chrámových skladeb.

 

Alois Hlídek

*2.5.1871 Radomyšl

+21.12.1945 Praha

Vedoucí kartografického oddělení vojenského velitelství v Praze, přednosta topografického odboru, docent topografie na České technice v Praze, autor odborných prací.

 

Jan Trávníček

*12.4.1940 Blatná

Malíř, výtvarník v oblasti reklamy, autor mnoha realizovaných i registrovaných značek, log a znaků z anonymních i přímých zakázek. Výtvarné práce na téma životní prostředí využity na rozměrných billboardech v Tokiu (Japonsko).

 

Matylda Linderová

*12.4.1835 Blatná

Operní pěvkyně.

 

Karel Šimek

*13.4.1880 Třebohostice

+1956

Konstruktér pražské mostárny Českomoravské továrny na stroje, profesor statiky, stavební mechaniky, železných konstrukcí a pozemního a vodního stavitelství, docent sterotomie na české technice v Brně, autor odborných spisů.

 

František Zelenka

*14.3.1884 Radomyšl

Stavitel vodních cest a nádrží, působil ve službách argentinské vlády. Organizátor spolkového života Čechů v Buenos Aires.

 

Josef Menčík

*14.3.1870 Dobrš

+19.11.1945 Buzičky u Blatné

Řezbář. Vydával se za rytíře z Dobrše.

 

Antonín Svatopluk Kalina

*14.5.1903 Blatná

+10.12.1984 Cleveland (USA)

Politik, historik, redaktor ČTK, jejím zpravodajem na OH v Los Angeles, tajemník československého ministerského předsedy Milana Hodži. Zabýval se historií československého odboje za 1. světové války a mezinárodními politickými souvislostmi konstituování samostatného československého státu. Od roku 1949 v USA profesor novodobých světových dějin. Autor odborných publikací.

 

Václav Kalbáč

*10.5.1835 Třebohostice

+24.10.1910 Praha

Autor několika souborů básní, redigoval Pražské večerní noviny. Překládal z francouzštiny, srbochorvatštiny a polštiny.

 

Antonín Klatovský

*13.5.1895

+29.3.1972 Praha

Psycholog, knihovník a komorní stenograf Národního shromáždění, redaktor časopisu Těsnopisné rozhledy, autor díla Poměr těla a duše.

 

Jan Nepomuk Medlín

*13.5.1759 Radomyšl

+16.2.1837 Praha

Kanovník a český kazatel v katedrále sv. Víta v Praze, děkan u sv. Apolináře tamtéž a knížecí arcibiskupský konzistorní rada, autor bohosloveckých publikací.

 

Ladislav Matyáš

*12.5.1880 Lnáře

Zemský inženýr.

 

Antonín Flandera

*1.6.1834 Blatná

+22.10.1883 Blatná

Spisovatel a publicista, přispíval do českých humoristických časopisů, autor povídek (zanechal v rukopise).

 

Arnošt Šámal

*1.6.1908 Blatná

+7.2.1984 Prachatice

Vojenský důstojník. Během svého vojenského působení v jugoslávské partyzánské osvobozenecké armádě se zúčastnil tažení po Zagorie a Slovenií. Držitel Československého válečného kříže a Československé medaile za chrabrost.

 

Vojtěch Hřímalý

*29.5.1810 Blatná

+26.10.1880 Moskva

Autor chrámových a světských skladeb.

 

Jan Böhm

*25.5.1856 Blatná

+8.1.1944 Blatná

Pěstitel růží, vydavatel a redaktor časopisu Pražská zahradnická burza. Autor spisu Ročenka a cenový ceník Böhmových růžařských podniků v Blatné, městě růží Č.S.R.