městský znak

Městský znak tvoří kančí hlava, která má připomínat starobylý původ rodu odvozeného od bájného siláka Bivoje. Na druhém poli je kráčející lev, jenž byl používán zejména Jaroslavem Lvem a jeho následníky. Podle starého podání šlo o vylepšení znaku samotným králem Přemyslem Otakarem II.

 znak města