6. okruh

Tchořovice – Hadí rybník – Jindřichovice – Mačkov

cyklo6

délka: 22,9 km / východisko: Blatná, věž

 

0,0 km

Dáme se přes náměstí J.P.Koubka stále rovně až ke zdravotnímu středisku, zde odbočíme doleva. Dojedeme na křižovatku, vpravo vede silnice na Bělčice a Prahu, vlevo do centra, my se dáme rovně přes železniční přejezd směrem na Hajany. Vlevo mineme areál bývalé zbrojovky. Za Blatnou po levici uvidíme veliký kamenolom. Brzy se dostaneme do lesa.

 

3,0 km

Vpravo odbočuje silnice do obce Chlum. V blízkosti rozcestí je zatopený kamenolom s čistou a studenou vodou. Mnohé láká ke koupání. My budeme pokračovat stále v přímém směru, až dorazíme do obce Hajany.
Hajany: Připomínají se poprvé v roce 1393, od poloviny 16. století patří kblatenskému velkostatku. V roce 1700 zde bylo 9 gruntů, 1 chalupa, krčma a mlýn. Kaple je z roku 1900, podél potoka jsou zbytky rýžovnických sejpů, nad obcí je vrch Zbiroh, vysoký 481 m.

 

4,6 km

Před kaplí odbočíme doleva a pojedeme pěknou polní cestou směrem na Tchořovice. Za železničním přejezdem se dáme doprava a podél tratě pokračujeme kTchořovic_m. Vlevo máme velký Dolejší rybník.

 

7,4 km

V Tchořovicích (viz trasa č. 3) se u nádraží dáme dolů po hlavní silnici. Přejedeme most a odbočíme k tvrzi. Vrátíme se zpátky na hlavní silnici a pokračujeme po ní. Hned však odbočíme doprava na silnici směrem na Hradiště. Nepojedeme mírným stoupáním na Hradiště, ale ještě v obci se dáme prudce do kopce směrem na záložní vojenské letiště.Přejedeme obě široké betonové přistávací dráhy a pojedeme po úzké silničce, která ústí směrem ke skupině rybníků. Na jejich okraji je malá kachní farma. Tam asfaltový povrch končí a pojedeme po často blátivé polní cestě. Kolem je však pěkná krajina. Vjedeme do lesa, na pravé straně se objeví další rybníky. Po chvíli dorazíme na křižovatku, umístěnou hluboko v lese. Tam opět začíná asfaltová silnice.Pojedeme po ní rovně, stále hezkým hustým lesem. Na kraji lesa se před námi otevře výhled na rybník Velký Pálenec.

 

10,3 km

Nedáme se však cestou k rybníku, ale odbočíme vlevo po zelené turistické značce směrem k Hadímu rybníku.

 

11,1 km

V Hadím rybníku se dá dobře koupat. Dokonce je u něj i skluzavka. Osvěženi koupelí pokračujeme po silnici podél rybníka. Zelená značka odbočuje vlevo na lesní cestu, my však jedeme po silnici rovně, až dorazíme na hlavní silnici.

 

12,1 km

Na křižovatce se dáme doprava jakoby směrem od Blatné. Hned však na první blízké křižovatce odbočíme doleva směrem na obec Mračov. Sjedeme dolů a hned musíme šlapat do prudkého kopce. Naštěstí toto stoupání je krátké. V Mračově nevjedeme do vesnice, ale dáme se doprava, po pár metrech je křižovatka se širokou asfaltovou silnicí. Po té se dáme doleva do kopce. Čeká nás táhlé stoupání až do Lažánek.
Lažánky: První zprávy o vsi jsou již ze 13. století, kdy patřila, podobně jako několik dalších obcí svatojiřskému klášteru. V roce 1770 zde bylo 16 čísel. Kaple na návsi, která ještě nedávno bývala památkově hodnotná, je z roku 1884. Bývala zde též velice živá formanská hospoda.

 

14,7 km

Hned před krajem obce se dáme doprava do kopce, rovně by nás sice čekal sjezd, ale byla by to zajížďka. Projedeme obcí a vrátíme se kolem autobusové zastávky zpátky na hlavní silnici. Po několika metrech však z ní odbočíme na silnici doleva. Opět stoupáme. Vlevo od nás bude velký kravín. Přejedeme přes kopec a sjedeme dolů do obce Jindřichovice.
Jindřichovice: Připomínají se již v roce 1228, od 16. století náleží k panství Bratronice.

 

16,4 km

Obcí budeme sjíždět z poměrně prudkého kopce. Musíme dávat pozor, abychom nepřejeli nějakou slepici anebo psa. Kousek za Jindřichovicemi už silnice vede skoro po rovině. My však odbočíme na úzkou silničku vpravo a budeme mírně stoupat. Na kraji lesa se dáme doleva, stále po úzké asfaltce. A potom se oddáme požitku z jízdy, protože tato partie je velmi pěkná. Lesy, kopce, sjezdy, rybníky, louky. Jen litujeme, že tento úsek není delší.

 

19,2 km

Dorazíme na křižovatku se silnicí od Čekanic. Je zde zatopený bývalý kamenolom. Dříve místo, kde se dalo vykoupat, dnes je objekt dobře oplocený. Pojedeme zkopce dolů, sjíždíme do Blatenské pánve. Projedeme obcí Mačkov a potom po dlouhé rovince zpátky do Blatné.

 

22,9 km

Blatná – věž

přírodní zajímavosti 6. okruhu

Trasa prochází zřejmě nejkrásnější rybniční soustavou mezi Tchořovicemi aVrbnem (viz. 4. okruh). Hnízdí zde mnoho druhů vodních ptáků, z rákosin zpívají rákosníci obecní, proužkovaní, zpěvní a vzácně i velcí, strnadi rákosní, cvrčilky, na koncích větví u vody lze nalézt nádherné hruškovité hnízdo moudivláčka. Nad rybníky, poli i loukami z nízkého letu loví štíhlí dravci pochopové. U Velkého Pálence je hydrobiologická stanice přírodovědecké fakulty University Karlovy. Spíše rekreační rybník Hadí jistě získal jméno podle běžných užovek obojkových. Rybníky v okolí Vrbna společně s lesy kolem Mračova a Jindřichovic by jako harmonická a dosud málo narušená ukázka typické krajiny Blatenska měly být vyhlášeny přírodním parkem. Za rybníkem Smyslovem se nachází chráněná přírodní památka Smyslovské louky chránící vlhké louky a balvanité pastviny se vstavači, všivcem bahenním a hnízdištěm lindušky luční a bramborníčka hnědého.