8. okruh

Čekanice – Bratronice – Záboří – Lnářský Málkov

cyklo8

délka: 31,1 km / východisko: Blatná, věž

 

0,0 km

Vyrazíme přes nám. Míru, na konci odbočíme doprava a přijedeme na hlavní křižovatku s píseckou silnicí. Tu přejedeme a po silnici, která vede dlouhou rovinkou dorazíme do obce Mačkov.

 

2,6 km

Od Mačkova začíná táhlé stoupání, pokračujeme stále rovně po silnici. Po levé straně mineme nad Mačkovem zatopený kamenolom. Stále stoupáme, po levé straně, na kraji lesa, uvidíme pěknou kapličku v objetí kořenů mohutného buku.
Kaple Panny Marie: Dal ji postavit v roce 1815 Alois Helversen, majitel čekanického velkostatku na památku svého zachránění v bitvě u Lipska (1813), které se jako rytmistr zúčastnil a těžce raněný byl nalezen jistým vojákem, pocházejícím ze zdejšího kraje. Kaple byla v roce 1907 obnovena, nedaleko bývala studánka, dle pověsti s léčivou vodou. Poblíž kaple jsou Rošice, kde býval dvůr čekanického panství.
Po dlouhém stoupání sjedeme třešňovou alejí do obce Čekanice.
Čekanice: Po vsi se nazýval Oldřich z Čekanic, připomínaný v roce 1274. Ve 14.. století tu bylo několi vladyčích statků. později se stali majiteli Řepičtí ze Sudoměře, Vratislavové, Horčicové z Prostého, Enisové a Helversenové. Zámek byl postaven na místě starší renesanční stavby v roce 1785. V sousedství zámku jsou hospodářské budovy se zajímavými barokními štíty. Okolo zámku je park o výměře 1,56 ha, proti vchodu do zámku je Husův kámen, odhalený vroce 1901. V Čekanicích se narodil v č.5 Dr. Josef Velenovský, významnýčeský botanik (1858-1949).

 

6,4 km

V Čekanicích se dáme před prudkým stoupáním doprava po úzké silnici směrem na Zaboří. Zpočátku musíme opět stoupat, potom však silnice vede víceméně po rovině mezi loukami a poli. Přijedeme na křižovatku úzkých silniček. 9,3 km Křižovatku lze rozpoznat podle vysokého kamenného kříže. Silnice vpravo vede do Jindřichovic, rovně přímo do ZŠboří a vlevo do Bratronic. My se dáme doleva na Bratronice.

 

10,6 km

V Bratronicích se dáme doprava po silnici do Záboří.

 

12,4 km

V Záboří odbočíme vlevo po silnici směrem na Čečelovice. K silnici se brzy připojí zelená turistická značka. Musíme překonat táhlé stoupání. Na kopci se nám otevřou hezké výhledy na Blatensko, ale i směrem na Šumavu.

 

15,4 km

V Čečelovicích se stále držíme zelené značky. Budeme sjíždět po silnici do Lnářského Málkova. Opět se otevírají pěkné výhledy.

 

18,7 km

Projedeme obcí, na jejímž konci odbočuje zelená značka doprava na polní cestu. Ta vede mezi lesy a rybníky, velmi pěknou blatenskou krajinou.
přírodní rezervace: Pojedeme po hrázi rybníka Velká Kuš. Zelená značka nás dovede do obce Vrbno. 22,7 km Ve Vrbnu se dáme doprava po silnici dolů. Hned za obcí však odbočíme po zelené značce. Asfaltka vede k velkému dětskému letnímu táboru. Dále pokračuje nerovná polní cesta. Přejedeme po hrázi rybníka Velký Pálenec. Zelená značka nás dovede k Hadímu rybníku, kde se dá dobře koupat. Je tam i vodní skluzavka.

 

25,4 km

Držíme se stále zelené značky. Chvíli jedeme po silničce kolem Hadího rybníka, potom však odbočíme po zelené značce doleva na lesní cestu. Tato zkratka lesní cestou je velmi příjemná. Po několika kilometrech jízdy lesem ústí u hájovny na silnici na Blatnou. Dáme se po ní doleva. V Blatné vyjedeme u benzínové pumpy. Přejedeme hlavní silnici na Nepomuk a přes přejezd, kolem sokolovny se vrátíme zpátky na náměstí ke kostelní věži.

 

31,1 km

Blatná – věž

přírodní zajímavosti 8. okruhu

Nad Mačkovem se vlevo od cesty nachází zatopený lom Balkov využívaný potápěči. V jeho okolí hnízdí výr velký. V Čekanicích a v Bratronicích jsou hnízda čápů bílých. Za Doubravicí, vpravo od silnice z Nahošína k Bratronicím se nachází 27 hektarová rezervace Kovašínské louky. Chráněno je zde na Blatensku nejrozsáhlejší rostlinné společenstvo vzácných lučních, mokřadních arašelinných druhů např. všivce bahenního, prstnantce májového, suchopýru, hořce hořepníku, ostřice dvoumužné, vachty trojlisté a dalších. Z pěvců zde hnízdí lindušky luční, bramborníčci hnědí, rákosníci, cvrčilky a často se zde vyskytují i bahňáci, zejména čejky. Ze Záboří vede krásná cesta lesem k rybníku Velká Kuš (viz. 7. okruh). V okolí rybníka se nachází stejnojmenná přírodní rezervace chránící rostlinstvo suchých balvanitých pastvin včetně rašelinných společenstev v podmáčených částech. Na některých místech v okolí se stále vyskytuje zajímavá „masožravá“ rosnatka okrouholistá.