9. okruh

Záhrobí – Třemšín – Hvožďany – Kocelovice

cyklo9

délka: 49,9 km / východisko: Blatná, věž

 

0,0 km

Dáme se přes náměstí J.P.Koubka stále rovně až ke zdravotnímu středisku. Tam odbočíme doleva, až dorazíme na křižovatku s hlavní silnicí. Po ní odbočíme doprava směrem na Bělčice. Po pravé straně bude Pustý rybník a po levé straně rybník Podskalský. Dále mineme vesnici Bezdědovice.

 

3,5 km

Jedeme stále po silnici. Občas na ní může být zvýšený provoz – je to hlavní trasa z Blatné na Prahu. Silnice však vede krásným hustým lesem. Na rozdíl od okruhu č. 5 neodbočíme doprava na Bílý most, ale pojedeme stále rovně.

 

10,1 km

V Bělčicích se na náměstí dáme doleva po silnici směrem na Újezdec. Držíme se zelené turistické značky. Na rozcestí, které je kousek za Bělčicemi, pokračujeme po zelené značce doprava. Vlevo na kopci se nacházejí čtyřúhelníkové valy ( Nemethon ) vymezující posvátný prostor keltské svatyně z 2. století př. n. l. Valy využilo také Stavovské vojsko před bitvou na Bílé hoře r. 1620. Dorazíme do obce Záhrobí.

 

13,3 km

U dřevěného kříže se dáme doleva. Ve stejném směru vede červená turistická značka. Ta nás dovede do obce Leletice.

 

14,7 km

Projedeme obcí a dáme se po vedlejší silnici doprava. Pozor, hlavní silnice vede rovně, a s ní i červená značka. Stoupáme a vpravo uvidíme rekreační chatky. Dostaneme se lesem až na křižovatku silnic. Tam odbočíme doleva do Vacíkova.

 

18,9 km

Ve Vacíkově je důležité rozcestí. Hlavní silnice vede do Hvožďan. My z ní odbočíme doprava. Ale pozor, ještě více doprava odbočuje ze stejného místa cesta se žlutou značkou. Po té se však nedáme. Stoupáme po úzké silničce. Míříme směrem k vrcholu Třemšína pěkným hlubokým brdským lesem.

 

22,6 km

Dostaneme se ke křižovatce silnic Na Dědku, kde je pomník dvěma hajným – otci a synovi, kteří pomáhali partyzánům a byli zastřeleni nacisty. U hájovny je dnes letní dětský rekreační tábor. Přejedeme hlavní silnici a pokračujeme po červené značce do táhlého stoupání. Držíme se úzké silničky, anebo spíše jejích zbytků, protože červená značka občas vede strmými zkratkami. Dostaneme se až na křižovatku u Gangloffova kříže .

 

25,6 km

Jedeme, nebo spíš tlačíme kolo směrem k vrcholu. Prudkým stoupáním se dostaneme až k lesní kapličce a kolem ní až na samotný vrchol Třemšína ve výšce 827 metrů nad mořem.

 

26,4 km

Sjedeme zpátky ke Gangloffovu kříži . U něj se dáme doprava po Červené značce, po té samé cestě, po které jsme přijeli. Cesta dolů je hrbolatá a drncavá. Po chvíli dorazíme na křižovatku, kde do naší lesní cesty ústí silnice ze tří stran. Ta vpravo by nás dovedla zpátky ke Třemšínu, po té vlevo jsme původně přijeli od křižovatky Na Dědku (červená značka). My se dáme po silničce rověď dolů do Roželova. Nad Roželovem vyjedeme z lesa a máme před sebou krásný výhled směrem na Blatensko. Přijedeme na hlavní silnici a po ní odbočíme doprava.

 

30,3 km

V Roželově se dáme doleva po silnici směrem do Hvožďan. Stále sjíždíme. Zasloužíme si to, protože nám určitě dlouhé stoupání na Třemšín dalo dost zabrat.

 

33,1 km

Dorazíme ke Hvožďanské hospodě. Zde je možné si odpočinout a občerstvit se. Čepuje se tam dobrý a studený Gambrinus. Pokračujeme podél hospody směrem na Březí. Projedeme obcí, šlapeme pořád dál.

 

38,0 km

Na konci rybníka Křepín, který se rozkládá po naší pravé ruce odbočíme doleva na Říště. Jsou tu hned dvě odbočky za sebou. Vždy zamíříme doleva. Hned za krátkým stoupáním se dostaneme do obce Říště. Tím projedeme a pokračujeme rovinatou rybničnatou krajinou po velmi kvalitní silnici do Kocelovic.

 

42,7 km

U hospody v Kocelovicích odbočíme doleva na Hajany. Při cestě budeme míjet křižovatku silnic. Z ní vpravo do táhlého kopce vybíhá silnice do Lnář. My však budeme sjíždět vlevo do Hajan.

 

49,9 km

Blatná – věž

přírodní zajímavosti 9. okruhu

Za Zahorčicemi, vlevo pod křižovatkou cest, se mezi poli a loukami nachází 1,6 hektarová přírodní památka Pastvina u Zahorčic. Rostlinná společenstva vlhkých i sušších pastvin byla s výjimkami dnes chráněných území většinou zdevastována meliorací, zoráním či splachy hnojiv. Protože však v minulých desetiletích zanikla pastva, musí být dnes tato chráněná území sečena podle přených instrukcí státní ochrany přírody, aby nedošlo k jejich zarůstání stromy a keři. Turistům je samozřejmě vstup za hranice přírodních památek a rezervací zakázán, hranice jsou označeny státním znakem a na stromech či kůlech ještě dvojitým červeným pruhem. Při cestě na Třemšín i dolů se držte zpevněných cest, nesjíždějte z nich, ani je nezkracujte, jinak podporujete erozi. Zejména ve vrcholových partiích Třemšína přecházejí smrkové lesy do původnějších bučin, častá je i jedle. Vzácným ptákem brdských lesů je čáp černý, hnízdící v hlubokých lesích a živící se většinou rybami z potoků. Na svazích Třemšína pramení Závišínský potok (viz. 2. okruh). Cestou na Třemšín lze dobře sledovat změny v rostlinných společenstvech až k typicky horským druhům.