Soutěž na Facebooku!

Pravidla pro soutěž, která byla vyhlášena na našem facebookovém profilu. 

Pošlete nám jakékoli vaše fotografie, videa, malby, kresby, koláže, výrobky a cokoli dalšího vás napadne. Jediné, co musíte dodržet, je, aby se jednalo o váš vlastní výtvor, který se bude vztahovat k Blatensku.

Fotografie svých příspěvků vkládejte do komentářů pod oznámení o soutěži na facebookové stránce blatensko.com.

Do měsíce vyhlásíme tři místa, přičemž o jednom rozhodnete vy sami svými hlasy „To se mi líbí“.

Účastí v soutěži dáváte souhlas s tím, aby naše stránka mohla zveřejňovat fotografie vašich příspěvků.

V soutěži může vyhrát pouze ten, kdo na facebookové stránce blatensko.com stiskl tlačíko „To se mi líbí“ a je tedy jejím fanouškem.

Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze jednou.

Výhry si soutěžící musí sami vyzvednout, pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit bez udání důvodu. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.

Výhry nejsou vymahatelné a nelze za ně požadovat finanční náhradu.

Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *